Viktigheten av dagslys

Sol over jordet_1

Solskinn og varme representerer grunnforutsetningene for livet, og gir oss all viktig livskraft og energi både til planter, dyr og mennesker.

Om sommeren er lysmengde størst, ettersom dagene er betydelig lengre. Lysets mengde måles i lux. Sollyset utendørs en sommerdag varierer fra 50.000 til 100.000 lux.

Tradisjonelle dagslyslamper har lyskilder som gir et helt hvitt fullspekterlys (dvs. at alle regnbuens farger blandet), og dette måles også i lux. Den vanlige standarden er at en slik lampe skal levere minimum 10.000 lux.

Samtlige av våre lamper oppfyller dette kravet, men styrke, behandlingsavstand og plasseringsvennlighet (størrelse) varierer. Lysterapilampene kompenserer for de negative påkjenninger høst- og vintermørket påfører oss. Erfaringene viser at regelmessig lysterapi hjelper oss til å opprettholde en god arbeidsrytme og innsats. De som jobber innendørs store deler av dagen er spesielt utsatt i mørketiden, og skiftarbeidere eller de som opplever jetlag – kan gjennom lysterapi snu eller komme inn i en bedre døgnrytme.

En lysterapilampe bør benyttes daglig. Behandlingen gir best effekt på morgenen og tidlig ettermiddag. Husk at regelmessig mosjon og godt kosthold utgjør en like grunnleggende del av ditt velbefinnende.

Har du øyesykdom eller tar medisiner som gjør at du er lys sensitiv, bør du kontakte din lege for å få hjelp til å vurdere om bruk av lyslampe er riktig for deg.

Her kan du lese om «vinterdepresjon» (SAD) og bruk av dagslyslamper

Her kan du lese tilbakemeldinger fra kunder