Derfor bør du spise økologisk mat

Hvis du fortsatt er i tvil om hvorvidt økologisk mat er bedre for helsa. – og for barna våre, så bør du ta en titt på denne videoen fra Sverige.

 

Sjokkerende?  Definitivt!

Men er det ikke flott at nivået av plantevernmiddel rester ble redusert etter bare 2 uker på økologisk mat?

Det kommer stadig mer forskning og kunnskap om helsepåvirkningen av plantevernmidler.

I 2010 ble det bl.a. publisert en artikkel  i det amerikanske medisinske tidsskriftet Pediatrics , hvor de så nærmere på sammenhengen mellom plantevernmidler (organofosfater) og forekomsten av ADHD hos barn.  De fant at barn med høyere urin dialkyl fosfatkonsentrasjoner (som er nedbrytningsstoffer av organofosfater), hadde høyere sannsynlighet for å bli diagnostisert med ADHD. Forskerne konkluderer med at disse funnene støtter hypotesen om at organofosfat eksponering, på nivåer som er vanlige blant amerikanske barn, kan bidra til utbredelsen av ADHD.

En slik studie er i seg selv ikke noe bevis på årsakssammenheng (og det er viktig å poengtere), men forskerne har sett/målt i urinen til barna, at de barna som hadde høye verdier oftere fylte kriteriene for ADHD. For å fastslå om denne samvariasjonen har en årsakssammenheng, anbefaler forskerne at det nå bør utføres såkalte prospektive studier for å gi oss sikrere kunnskap.

Verdens helseorganisasjon (WHO) kunngjorde i mars i år at de nå vil klassifisere glyfosat (glyphosate) som en «sannsynlig karsinogen (kreftfremkallende stoff) for mennesker».(les mer bl.a. her  her og her ) Dette kjemiske stoffet/plantevernmiddelet er et av GMO (gen modifiserte organismer) industriens mest lønnsomme produkter, og det skapte derfor stor oppstandelse innen denne industrien.

Også her hjemme i Norge finner vi rester av sprøytemidler i drikkevannet vårt.

Folkehelsa og Jordforsk kartla 1998-2000 restnivåer av sprøytemidler i 88 drikkevannskilder som forsyner 76 vannverk med råvann. I alt 21 funn ble gjort, av 9 ulike stoffer. 6 funn av glyfosat og AMPA ble gjort. Fenoksisyren mekoprop ble funnet 6 ganger. Atrazin ble funnet i vannverk basert på grunnvann, – dette til tross for at godkjenningen av dette plantevernmiddelet opphørte for flere år siden (SNT 2002). (Kilde/les mer her )

Feed The World organisasjonen har nå gjort det mulig for privatpersoner og få gjennomført en godkjent (validert) glyfosat testing (LC / MS / MS). )  Innbyggere i USA kan få testet urin, brystmelk og drikkevann for glyfosat, og personer i andre land kan også sende inn urin og vann prøver. (les mer her )

Som vi så av YouTube videoen ovenfor, så reduserer økologisk mat kroppens nivå av disse kjemikaliene. Også andre forskningsartikler bekrefter dette.

Så da er det bare å sette igang å fylle handlekurven 🙂

Her kan lese mer om økologisk mat og finne oversikt over butikker mm

God handel !

2 Comments

  1. Grete Rynning 9. mai 2015 Reply

    Helsa vår er mye viktigere enn næringsmessige interesser. Så la oss i handling vise det gjennom hva vi kjøper.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*