Synes du at vinteren er tung?

Løsningen kan være enklere enn du tror !

Bruk av dagslyslampe har vist seg å være en effektiv løsning mht. såkalt «vinterdepresjon» . Vinterdepresjon (Seasonal Affective Disorder)  melder seg gjerne på høsten eller tidlig vinter når dagslyset minker.

Typiske symptomer er mangel på energi og tiltak, tretthet og økt søvnbehov (man sover lengre uten å bli uthvilt), økt matlyst med vektøkning og en spesiell trang etter «søtsaker», liten sosial aktivitet og en generell følelse av utilpasshet og depressive tanker.

Dette støttes av professor Odd Lingjærde  i hans bok ”Når man gruer seg til vinteren…..” og hvor han skriver « Nyere forskning har vist at en rekke mennesker lider av mer eller mindre uttalt depresjon om høsten og vinteren, og at visse former for lysbehandling kan være effektivt mot dette.»  (Tidskrift for Den norske legeforening omtaler og anbefaler boken i Nr.17-8 September 2005)

I boken hans finner vi et spørreskjema, og hvis du krysser ”Riktig” for minst åtte påstander, tyder det på at du kan ha såkalt «vinterdepresjon».

 1. Om høsten eller vinteren føler jeg meg mer trist og nedfor enn om våren og sommeren.
 2. Om høsten eller vinteren har jeg mindre tiltak og energi enn om sommeren.
 3. Om vinteren sover jeg minst to timer mer om natten enn jeg gjør om sommeren.
 4. Jeg fungerer mye bedre om sommeren.
 5. Jeg har vanskelig for å komme opp om morgenen om vinteren.
 6. Andre mennesker merker at jeg er tungsindig om vinteren.
 7. Andre merker at jeg har vanskelig for å få unna arbeidet om vinteren.
 8. Jeg veier minst 2 kg mer om vinteren enn om sommeren.
 9. Om vinteren føler jeg meg mindre nedfor hvis jeg reiser til Syden.
 10. Jeg føler meg mye gladere om sommeren enn om vinteren.
 11. Jeg har følt meg depreimert de siste to (eller flere) vintrene.
 12. Jeg har hatt mindre energi de siste to (eller flere) vintrene.
 13. Om vinteren føler jeg trang etter søtsaker.
 14. Jeg trenger mer søvn om vinteren.
 15. Jeg spiser for mye om vinteren.
Rondo LED

Ta morgenkaffen mens «sola» skinner

Hvis du tenker at lysbehandling kunne være nyttig for deg, kan du lese mer i  bloggen vår (se under kategori «dagslysets viktighet»).

Her kan du kjøpe dagslyslamper og lysterapibriller

I  Aftenpostens artikkel Mørketiden går på helsen løs   redgjør seniorforsker / professor Johan Moan og forsker Asta Juzeniene, begge Radiumhospitalet,  hvordan lys-mørke forholdet påvirker oss mennesker både fysisk og psykisk i svært stor grad.  Avslutningsvis peker de i sin artikkel på at mange personer med nedstemthet om vinteren kan få hjelp ved lysbehandling

 

For deg som vil vite mer:

Vinterdepresjon kalles også sesong-avhengig affektiv lidelse. Betegnelsen kommer av det engelske Seasonal Affective Disorder, eller forkortet SAD.

Man antar at 5 – 10% av befolkningen lider av vinterdepresjon. Det kan derfor være 400.000 mennesker i Norge med vinterdepresjoner, og nær 800.000 som har lettere symptomer av samme karakter. Disse tallene er imidlertid usikre.

Vinterdepresjon kommer av at kroppens biologiske klokke er i utakt fordi kroppen ikke får det naturlige dagslyset den trenger i tilstrekkelig mengde og varighet og til riktig tid på døgnet.

Vinterdepresjon opptrer i den mørke årstiden, men lignende symptomer kan oppleves i langvarig mørkt vær hele året.

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*