Velkommen til bloggen «Søvndama»

Hei og velkommen til bloggen «Søvndama»

Jeg heter Hanne Halseth, og skriver denne bloggen.  Jeg er levende opptatt av hva som påvirker vårt energinivå, søvn og overskudd i hverdagen.  Jeg er utdannet Coach/veileder, Bachelor Ernæring og har videreutdannelse/kurs i Funksjonell Medisin fra Institute for Functional Medicien (USA) (les mer her).  Du kan følge Søvndama ved å melde deg på NOVO Helse-shop’s nyhetsbrev her eller følge NOVO Helse på Facebook

For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på :

Innholdet i denne bloggen er kun ment som generell informasjon som jeg håper kan være kilde til refleksjon, inspirasjon og ettertanke for leserne, og IKKE ment som personlig, profesjonell medisinsk diagnostisering eller behandling, eller råd og veiledning, eller erstatning for dette. Skulle du ønske å gjøre endringer i kosthold, fysisk aktivitet eller livsstil på grunn av informasjon som fremkommer i denne bloggen eller andre kilder, eller på annen måte benytte slik informasjon, anbefales det at du først konsulterer din fastlege eller annen profesjonell fagkyndig.

Nettstedet Novohelse og blogg-forfatter påtar seg ikke noe ansvar for skader, tap eller andre negative konsekvenser, oppstått direkte eller indirekte, for lesere av denne bloggen eller andre som har mottatt avledet informasjon herfra, som følge av det som fremkommer i denne bloggen eller som kan avledes av dette.