Hanne Halseth

Hanne Halseth  har erfaring som  ernæringsrådgiver, kursleder og foredragsholder og coach/endringsveileder siden  2003.

Hun har jobbet i privat praksis i perioden 2003-2009, og som veileder innen Arbeid & Inkludering i perioden 2009-2018 (både som fast ansatt og som innleid konsulent). I denne perioden jobbet hun med bl.a. kartlegging av arbeidsevne, veiledning av sykmeldte i Raskere Tilbake tiltak, og i Nav’s Metodeprosjekt for vektreduksjon og livsstilsendring.  Hun er nå daglig leder og eier av NOVO Helse AS

 

 

Bachelor Ernæring MNFE

Naturmedisinsk Ernæringsterapeut ( CET, København)

Videreutdannelse/kurs i funksjonell medisin ved The Institute for Functional Medicine, USA

Managing Biotransformation; The Metabolic, Genomic and Detoxification Balance Points  (Årlig symposium 2006)

AFMCP :  Applying Functional Medicine in Clinical Practice (2007)

IAPM: Immune Advanced Practice Module (2014)(Immune Dysregulation and Chronic Inflammation; Chronic Infections, Atopy and Autoimmunedisorders)

Coaching utdannelser :

Leading Edgde: NLP practitioner

Strategic Intervention, USA: Elite Coach Training, Carlsbad 2018 (Advanced Level SI Coach)

Sertifisert HeartMath Coach

Sertifisert karriere- og arbeidslivsveileder (Vip24 Karriereveiledningsverktøy)

Grunnfag og Mellomfag i bedriftsøknomi, BI, Oslo