Kontakt

Mob: 997 45 859

epost: info@novohelse.no

Post adresse :  NOVO Helse AS, Postboks 70 Bekkelagshøgda, 1109 Oslo

 

Kontor adresse: 

Ifm. Corona pandemien gikk NOVOhelse over til hjemmekontor.  Ta kontakt på mob. 99745859 eller info@novohelse.no.

Møtevirksomhet og samtaler kan gjennomføres som nettmøte/Teams.

NOVOhelse tilbyr fortsatt foredrag for bedrifter og grupper/organisasjoner, forutsatt at det kan gjennomføres iht. de til enhver tid gjeldende offentlige Corona-retningslinjer.

 

Nettbutikk /lager:

Firma Best Global Logistics på Gardemoen tar hånd om vårt lager/frakt mm. for  nettbutikken novohelse-shop.no. Bruk  epost info@novohelse.no og mob. 99745859 for henvendelser vedrørende nettbutikk/vareutsendelser.